ISO CERTIFICARI

GRANULE RAPORT DE INCERCARE

Regulamentul REACH exclude de la înregistrare substanțele care sunt recuperate în UE, cu condiția îndeplinirii mai multor condiții. Reciclarea este o formă de recuperare, prin urmare este acoperită de această exceptare. Trimitere la textul juridic: articolul 2 alineatul (7) litera (a).